08/11/2015

Criteria Crème de la Crème

Een aandeel dat opgenomen wordt binnen de Beurs-Advies portefeuille, moet aan een bepaald aantal voorwaarden voldoen vooraleer er een investeringsbeslissing wordt gemaakt.

De Crème de la crème checklist:

  1. Sterke balans en gezonde financiële situatie.
  2. Goedkopere waardering dan sectorgenoten en eigen historisch gemiddelde.
  3. Goede langetermijnvooruitzichten.
  4. Kwaliteitsvol management (hoge rendabiliteit/effectiviteit).
  5. Positieve koerstriggers op korte termijn.
  6. Verstandig dividendbeleid.
  7. Positieve macro-omgeving en goede sectoromstandigheden.
  8. Interesse van andere beurshuizen/fondsen/geldbeheerders.
  9. Volgens mijn berekeningen een veiligheidsmarge van 20%.

Wanneer een bedrijf aan veel van bovenstaande 9 criteria voldoet, dan is de kans ontzettend groot dat het de markt zal kloppen en dat de Beurs-Advies leden een mooie return zullen halen.

Jammer genoeg is het niet makkelijk om aandelen te vinden die voldoen aan alle criteria. Daarom laat ik bepaalde factoren doorwegen wanneer ik een aandeel nader bekijken.

Aan de eerste drie criteria: sterke balans en gezonde financiële situatie, een goedkope waardering en goede lange-termijnvooruitzichten moet sowieso voldaan worden. Anders maakt het aandeel geen kans om in de portefeuille te komen. De overige 6 criteria zijn bijkomstige positieve punten die een doorslaggevende rol zouden kunnen spelen bij een aankoop. Zo bepalen ze bijvoorbeeld het gewicht dat een aandeel krijgt binnen de portefeuille.

De prijs is bij Beurs-Advies vaak een doorslaggevende factor bij een aankoop. Men kan namelijk het beste bedrijf ter wereld vinden en kopen, maar als het aan een te dure prijs wordt gekocht, zal een belegger geen winst maken. Alles is dus afhankelijk van de prijs die de markt vraagt voor een bepaald bedrijf op een bepaald moment in de tijd. Een aandeel dat gisteren nog geen Crème de la crème materiaal was, kan dat vandaag wel zijn. Alles is relatief.

1. Sterke balans en gezonde financiële situatie

Voor iedere sector en individueel bedrijf moeten schulden anders geïnterpreteerd worden.

Schulden mogen aanwezig zijn, maar moeten draagbaar zijn.

Criteria i.v.m. schulden en balans:

• Een gezonde cashflow of schulden/EBITDA verhouding (liefst kleiner dan 3).
• Een gezonde schuldgraad (%) (vreemd vermogen/totaal vermogen vermogen = liefst rond 30%).
• Een gezonde current ratio (vlottende activa/schulden<1jaar).
• Een gezonde quick ratio (vlottende activa excl. voorraden/schulden<1jaar).
• In welke munt zijn de schulden aangegaan?
• Wat verwacht men van de munt?
• Wat zijn de rentevoeten aan dewelke het bedrijf kan lenen?

2. Goedkopere waardering dan sectorgenoten en zichzelf

Het is belangrijk dat een bedrijf goedkoper gewaardeerd staat dan zijn concurrenten en zichzelf in vergelijking met het verleden. Alleen op deze manier kan een belegger er zeker van zijn dat een bedrijf ook echt een onderwaardering heeft. Aandelen uit verschillende sectoren en industrieën hebben vaak verschillende waarderingen. De term “duur” of “goedkoop” zijn dan ook relatief en steeds veranderlijk.

Criteria i.v.m. waardering:

• Lagere koers/boekwaarde verhouding.
• Lagere enterprise value/EBITDA verhouding.
• Lagere koers/winst verhouding.
• Lagere koers/omzet verhouding.
• Hogere earningsyield (netto winst/beurswaarde).

3. Goede langetermijnvooruitzichten

Speelt het bedrijf in op langetermijntrends of is het actief in een sector die verleden tijd is? Is het bedrijf dynamisch en kan het zich snel op nieuwe technologieën smijten indien nodig? Heeft het bewezen flexibel te zijn? Dit is meestal niet zo moeilijk om te bepalen. Natuurlijk, hoe langer men vooruit wilt kijken, hoe onzekerder deze voorspelling is en hoe nuttelozer het wordt om hier veel belang aan te hechten binnen het beleggingsproces. Niemand weet 100% zeker wat er binnen dit en 10 jaar zal gebeuren.

4. Kwaliteitsvol management/effectiviteit

Ik bepaal altijd of het bedrijf een competitief voordeel heeft door de winstmarges en rendement op aangewend vermogen te vergelijken met dat van concurrenten. Op deze manier kan men makkelijk zien of het bedrijf een beter management heeft en eventueel betere producten of een betere merknaam.

Criteria i.v.m. kwaliteit:

• Hogere winstmarges (EBITDA/omzet & netto winst/omzet).
• Hoger rendement op eigen vermogen (netto winst/eigen vermogen).
• Hoger rendement op aangewend kapitaal (netto winst/(schulden+eigen vermogen)).
• Hogere Free Cash Flow/Omzet ratio (hoeveel procent van de omzet word echt omgezet in cash).

5. Mogelijke positieve koerstriggers op korte termijn

Mogelijke positieve koerstriggers zijn belangrijk omdat het beleggers extra vertrouwen kan geven en ervoor kan zorgen dat een aandeel positief momentum krijgt waardoor het aandeel sneller zijn faire waarde bereikt. Positieve koerstriggers kunnen zijn: Inkoop van eigen aandelen of een positie die wordt ingenomen door een bekende belegger/fonds (denk maar aan Marc Coucke of Oprah Winfrey die onlangs aandelen kochten van bedrijven en vervolgens de koersen fors zagen stijgen toen het nieuws bekend raakte), een eventueel overnamebod of overnamegeruchten, een mogelijke bekendmaking van nieuw product, een verandering van topman, politieke verkiezingen of andere korte-termijn-events. Deze zijn volgens ons het moeilijkste te bepalen omdat ze meestal als een complete verrassing te voorschijn komen en het dus al te laat is voor de kleine belegger.

6. Verstandig dividendbeleid

Ik vind het niet zo belangrijk dat een bedrijf een zeer hoog dividend uitbetaalt. Zeker niet als dit ten koste zou gaan van belangrijke bedrijfsactiviteiten die vervolgens slechter zouden gaan presteren omdat ze niet genoeg cash toegewezen krijgen. Het is bijvoorbeeld belachelijk een dividend uit te betalen als de schulden torenhoog zijn of als de winst ontzettend laag is. Ik heb veel liever dat een bedrijf financieel gezond blijft en aandeelhouderswaarde creëert door zijn activiteiten te verbeteren en efficiënter te maken of te investeren in toekomstige groei. Ook, door de hoge belastingen op dividenden, vind ik het veel positiever dat een bedrijf eigen aandelen inkoopt i.p.v. dividenden uit te betalen. Op deze manier stijgt de winst per aandeel en zal de beurskoers normaal gezien ook stijgen.

7. Positieve macro-omgeving en goede sectoromstandigheden

De grootte van een positie in een aandeel zal vaak afhangen van de macro-omgeving en de sectoromgeving. Indien een aandeel aantrekkelijk zou geworden zijn op veel vlakken, maar er toch nog veel onzekerheid heerst omtrent de macro-omgeving of haar sector, zal onze positie eerder klein zijn. Omgekeerd, wanneer een aandeel aantrekkelijk gewaardeerd is en we duidelijk merken dat de macro-omgeving en de sectorvooruitzichten verbeteren, zullen we het aandeel onmiddellijk een iets groter gewicht geven in onze portefeuille.

8. Interesse van andere beurshuizen/fondsen/geldbeheerders

Terwijl ik ervan overtuigd ben dat een belegger altijd beslissingen voor zichzelf moet maken en altijd voor zichzelf moet denken, kan het interessant zijn om eens na te gaan of meerdere experts binnen de financiële wereld het eens zijn over een bepaald aandeel. Wanneer meerdere experts binnen de beurswereld zich positief uitlaten over een aandeel dat ik ook koopwaardig vind, na grondige research, dan beschouw ik dit als een leuke bevestiging van mijn eigen bevindingen.

9. Een veiligheidsmarge van minstens 20% aanwezig

Soms kan een aandeel voldoen aan alle criteria die hierboven vermeld staan, maar als het volgens mijn berekenen niet een veiligheidsmarge van 20% heeft, dan is het vaak de moeite niet om erin te beleggen. Waarom? Omdat ik altijd een veiligheidsmarge van 20% wil hebben aangezien een aandeel evalueren geen exacte wetenschap is.

In eerste instantie bepaal ik een koersdoel, vervolgens disconteer ik dit koersdoel met 15% per jaar (mijn gewenst rendement) en vervolgens pas ik een korting van 20% extra toe om mijn gewenste instapprijs te bepalen. Mochten mijn inschattingen er volledig naast zitten, dan is er toch nog een kans dat de leden en ikzelf toch nog een degelijk rendement behalen.

© Beurs-Advies